W pewnej szkole we wszystkich klasach drugich przeprowadzono test z matematyki. Tabelka przedstawia zestawienie wynikow ocen;

ocena: / liczba uczniow

1 / 10
2 / 30
3 / 80
4 / 30
5 / 25
6 / 5

a) naszkicuj diagram słupkowy ilustrujacy wyniki tego testu

b) oblicz srednia arytmetyczna ocen

c) oblicz wariancje i odchylenie standardowe otrzymanych ocen ( wynik podaj co do 0,1.

d) Oblicz jaki procent uczniow otrzymalo ocene wyzsza od sredniej.

e) Podaj mode i mediane otrzymanych ocen

1

Odpowiedzi

2009-10-16T11:48:43+02:00
B) 1×10+2×30+3×80+4×30+5×25+6×5/180=10+60+240+120+125+30/180=3,25

d)180 uczniów → 100%
60 uczniów → x %
-------------------------
180x=6000
x=33,33%