Odpowiedzi

2010-02-22T20:23:07+01:00
Pogoda to zmienna która jest krótkotrwała, mówiąca o stanie w danej chwili i dolnej warstwy atmosfery.
Klimat to długotrwała obserwacja pogody ustalana co 20-30 lat.
Elementy klimatu: temperatura powietrza; opady atmosferyczne; ciśnienie atmosferyczne
Klimat zależy od: ciśnienia, frontów, mas powietrza, prędkości wiatru, szerokości geogr., rzeźba terenu, odległość od morza, prądy morskie, wysokość n.p.m., rozmieszczenie lądów i oceanów