Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T20:19:35+01:00
Tak są one izomerami. Według definicji izomerii, izomery to związki o takim samym wzorze sumarycznym, ale różniące się wzorem strukturalnym. W tym przypadku obydwa związki mają wzór sumaryczny C₁₄H₁₀, jednak różnią się budową strukturalną, więc spełniają warunki definicji izomerii.