1.W jakiej odległości od zwierciadła kulistego wklęsłego ustawiony był przedmiot o wysokości 10 cm, jeśli w odległości 0,5m od zwierciadła powstał jego obraz o wysokości 40 cm?

Mam prośbę... ci co są w trzeciej gimnazjum i mają ćwiczenia o nazwie OPTYKA FIZYKA JĄDROWA, to proszę o podanie zadania 16 ze strony 11!

Daje 57 punktów!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T22:49:51+01:00
Dane:
h1=10cm
y=0,5m=50cm
h2=40cm
x=?
P=h2/h1
P=40cm/10cm
P=4
P=y/x
x=y/p
x=50cm/4
x=12,5cm
Odp.Przedmiot był ustawiony w odległości 12,5cm od zwierciadła kulistego.
A tu masz twoje zdanie 16 ze strony 11 w z tematu Zjawiska: dyfrakcji i interferencji fal świetlnych.
"W poniższych zdaniach dotyczących zjawisk świetlnych podkreśl błędy."
Światło rozchodzi się po liniach prostych tylko wtedy, gdy nie natrafia na przeszkody. Young przeprowadził doświadczenie tłumaczące zjawisko dyfrakcji. Dyfrakcja fal to inaczej ugięcie fal. Zjawisko to polega na nakładaniu się fal świetlnych. Zachodzi na krawędzi każdej przeszkody. Po przejściu przez szczelinę fala świetlna rozchodzi się prostoliniowo. Każdy punkt ośrodka, do którego dojdzie fala, staje się nowa falą cząstkową. Interferencja polega na nakładaniu się dwóch lub więcej fal. Fale interferencyjne są spójne. Zjawisko interferencji światła potwierdza istnienie fotonów.
38 4 38