W miejsce liter A, B, C wpisac wzory odpowiednich zwiazkow :
a) CH4 -(Cl)-> A -(KOH)-> B -(Na)-> C -(H20)-> B
*b) A -(Br2)-> B -(KOH)-> CH3-CH2-OH
*c) A -(Br2)-> B -(NaOH)-> CH2-CH2
I I
OH OH
d) CH2=CH2 -(H2o)-> A -(potas)-> B -(H2O)-> A
*e) A -(-H2O)-> B -(HBr)-> C -(KOH)-> CH3-CH2-OH

1

Odpowiedzi

2013-02-11T22:34:01+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a)
CH4 + Cl2 --UV--> CH3Cl + HCl
CH3Cl + KOH ---> CH3OH + KCl
2CH3OH + 2Na ---> 2CH3ONa + H2
CH3ONa + H2O ---> CH3OH + NaOH

*b)
CH3-CH3 + Br2 ---> CH3-CH2-Br + HBr
CH3-CH2-Br + KOH --H2O--> CH3-CH2-OH + KBr

*c)
CH2=CH2 + Br2 ---> Br-CH2-CH2-Br
Br-CH2-CH2-Br + 2NaOH ---> HO-CH2-CH2-OH + 2NaBr

d)
CH2=CH2 + H2O ---> CH3-CH2-OH
2CH3-CH2-OH + 2K ---> 2CH3-CH2-OK + H2
CH3-CH2-OK + H2O ---> CH3-CH2-OH + KOH

*e) A -(-H2O)-> B -(HBr)-> C -(KOH)-> CH3-CH2-OH
CH3-CH2-OH --Al2O3/T--> CH2=CH2 + H2O
CH2=CH2 + HBr ---> CH3-CH2-Br
CH3-CH2-Br + KOH ---> CH3-CH2-OH + KBr

5 5 5