Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T23:51:33+01:00
A)
2*( 3a -7) = 2*3a - 2*7 = 6a +(-14)
b)
y = 3x - 1
A = (3; 2 )
Prosta , która jest równoległa do prostej o równaniu y = 3x - 1
jest postaci
y = 3x +b
Proste równoległe mają takie same współczynniki kierunkowe.
Ponieważ prosta równoległa ma przechodzić przez punkt A =(3;2)
musi zachodzić
2 = 3*3 + b
b = 2 - 9 = -7
zatem szukana prosta ma równanie
y = 3 x - 7