1 rzucasz dwa razy kostka szescienna do gry napisz zbiór wszystkich
mozliwych wyników
2 oblicz prawdopodobieństwo zdarzeń a) rzucajac dwukrotnie kostką
szescienną za każdym razem otrzymasz taka samą liczbę oczek
b) rzucając dwukrotnie za każdym razem otrzymasz trzy oczka

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T10:12:06+01:00
1.omega=36
2.a) A-zd.,ze otrzymasz taka sama liczbe oczek
A-(1,1)(2,2)(3,3)(4,4)(5,5)(6,6)
A=6
P(A)=6/36=1/6
b) nie wiem do konca ale raczej tak
B-zd,ze otrzymasz za kazdym razem 3 oczka
B=36-8=28
P(B)=28/36=7/9