1. Oblicz ciężar ciała o masie 0,01t g ≈10m/s kwadratowych.
2. Jaka siła działa na ciało o masie 40kg, które porusza się z przyspieszeniem 10m/s².
3. Co to znaczy przyspieszenie a) 4 m/s² b)10m/s².
4. Oblicz zmiany prędkości jaką uzyskało ciało w czasie 40s, jeśli działała na nie siła 1000 N, ciało miało masę 5kg.
5. Jaką masę miało ciało na które działała siła 200 N, powodując zmiany prędkości o 20 m/s w czasie 1 min.

2

Odpowiedzi

2010-02-23T13:19:54+01:00
1.

Dane:
0,01t=10kg
g=10m/s^

Szukane:
Q

Wzór:
Q=m*g

Rozwiązanie:
Q=10kg*10m/s^
Q=100N


2.

Dane:
m=40kg
a=10m/s^

Szukane:
F

Wzór:
a=F/m
F=a*m

Rozwiązanie:
F=40kg*10m/s^
F=400N


3.

a) 4 m/s² - w ciągu sekundy ciało zwiększa swą prędkość o 4m/s

b)10m/s² - w ciągu sekundy ciało zwiększa swą prędkość 0 10m/s


4.

Dane:
t=40s
F=1000N
m=5kg

Szukane:
Δt

Wzór:
a=F/m
a=ΔV/t
ΔV=a*t

Rozwiązanie:
a=1000N:5kg
a=200m/s^
ΔV=200m/s^*40s
ΔV=8000m/s
ΔV=8km/s


5.

Dane
F=200N
Δt=20m/s
t zm. V =1min=60s

Szukane:
m

Wzór:
a=ΔV/t
a=F/m
m=F/a

Rozwiązanie:
a=20m/s:60s=⅓m/s^
m=200N:⅓m/s^
m=600kg
2010-02-23T13:21:28+01:00
Witaj
1/
Q = mg = 0,01t*10m/s2 = 10kg*10m/s2 = 100N
2/
F = ma = 40kg*10m/s2 = 400N
3/
a/ a=4m/s2 znaczy, że w każdej sekundzie ruchu prędkość wzrasta o 4m/s
b/ a=10m/s2 znaczy, że --- " ------------------------------------ 0 10m/s

4/
popęd siły = zmiana pędu
F*t = dp = m*dv
dv = Ft/m = 1000N*40s/5kg = 8000 m/s = 8km/s
5/
Ft = dp = m*dv
m = Ft/dv = 200N*60s/20m/s = 600kg

.....................pozdrawiam
1 2 1