Pręt aluminiowy o długości 1 m przy ogrzaniu o Δt = 100 stopni C wydłuża sie o 3 mm.
a) Zależność przyrostu długości Δl pręta od przyrostu jego temp. Δt za pomocą symboli zapisujemy następująco:
Δ l ~ Δ t
Wyraź tę zależność słowami.
b) Oblicz dł. metrowego pręta aluminiowego po ogrzaniu go o 50 stopni C.
POdaj dane i szukane.

1

Odpowiedzi

2010-02-23T15:17:01+01:00
(zmiana,) przyrost długości jest wprost proporcjonalny do
( zmiany) przyrostu temperatury
b .
przy ogrzaniu 1 m o 100 C wydłuża się o 3 mm
przy ogrzaniu 1 m o 50 C wydłuży się 0 1,5 mm
czyli długość pręta będzie wynosić 1,0015 m
dane :
l1 = 1 m
delta T = 100 C
delta l = 3 mm
delta T = 50 C
delta l = 1,5 mm
l2 = 1,0015 m
20 2 20