Zad 1. Oblicz pole powierzchni sześcianu, którego objętość jest równa 216 cm³.
Zad 2. ile należy zużyć cm² kartonu, żeby wyciąć siatkę sześcianu o krawędzi 5 cm ?
Zad 3. ile należy zużyć cm² blachy, żeby wyciąć siatkę prostopadłościanu, którego krawędzie wynoszą 4 cm, 5 cm, 10 cm?
Zad. 4 oblicz ile litrów soku można wlać do naczynia w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 10 dm, 20 dm, 15 dm (jeżeli litr jest równy 1 dm³)

2

Odpowiedzi

2010-02-23T14:11:50+01:00
1.216 cm³
2.150 cm³
3.220 cm³
4.3000 dm³
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T14:18:40+01:00
1. pole sześcianu = 6a²
P= 6(6)²
P=6*36=216 cm²
2.V=a³
V= 5³=25*5=125 cm²
Odp. należy zużyć 125 cm² kartonu.
3.P= 2ab+2ac+2bc
P=2*4*5+2*4*10+2*5*10=40+80+100=220cm²
Odp. należy zużyć 220cm² blachy
4.V=a*b*c
10*20*15=200*15=3000 dm³=3000l
Odp. można wlać 3000l soku