Odpowiedzi

2010-02-23T15:26:32+01:00
A)20g+20g+20g+15g=75g

75g-100%
20g-x% mnożymy na krzyż

75x=2000
x=27% tyle stanowi pszenica

b)75g+5g=80g
miód 20 g

80g-100%
20g-x% mnożenie na krzyż
80x=2000
x=25% tyle stanowi miód.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T15:27:07+01:00
Zadanie 1.
Obliczmy najpierw może całą masę tegoż dania.
20 dkg. + 20 dkg. + 15 dkg. + 20 dkg. = 75 dkg. - waga całego dania.
Obliczmy, jaki procent stanowi pszenica (przez "sz" kolego, ale to nie język polski i nie będę cię poprawiał tu).
Więc wyliczmy iloraz:
20 / 75 = 20/75 * 100% = 26,(6) % - tyle stanowi pszenica.
Odpowiedź: pszenica stanowi 26,(6) % całego dania.
b) Jeśli dodamy 5 dkg. miodu, całe danie będzie ważyło
75 dkg. + 5dkg. = 80 dkg. a miodu będzie
15 dkg. + 5 dkg. = 20 dkg.
Wyliczmy jakim procentem 80 jest liczba 20.
20 / 80 = 20 / 80 * 100% = 25%.
Odpowiedź: Miód będzie wtedy stanowił 25% dania.
** Ta ukośna kreska / oznacza, że to jest kreska ułamkowa.