Odpowiedzi

2009-10-16T18:00:17+02:00
Jednym ze sposobów zagospodarowania hałdy jest utworzenie na obszarze zdegenerowanym parku kultury i nauki np. w Chorzowie.
Kopalnię można też udostępnić do zwiedzania i założyć w niej regionalne muzeum, pobierać przy tym niskie opłaty. Hałdy mogą też służyć jako tory saneczkowe lub zjazdowe dla narciarzy.
43 4 43
2009-10-16T20:00:19+02:00
Istota ochrony środowiska na terenach górniczych. Prawo górnicze, rodzaje kopalin, plan zagospodarowania złoża i plan ruchu zakładu górniczego.
Oddziaływanie eksploatacji odkrywkowej na środowisko. Uwarunkowania eksploatacji, maszyny górnicze, hałas, lej depresyjny, pylenie, odpady górnicze.
Oddziaływanie eksploatacji podziemnej na środowisko – cz. 1. Uwarunkowania eksploatacji, budowa kopalń, maszyny górnicze, hałas, wody kopalniane i ich zasolenie, możliwość wtłaczania wód słonych do górotworu, problem leja depresyjnego, mrożenie szybów.
Oddziaływanie eksploatacji podziemnej na środowisko – cz. 2. Problemy związane z mechaniką górotworu, tąpnięcia, zagrożenie wybuchem. Promieniotwórczość w kopalniach, zagrożenie radiacyjne w górnictwie podziemnym.
Oddziaływanie eksploatacji podziemnej na środowisko – cz. 3. Deformacje terenu i niszczenie infrastruktury, zawodnienia, odpady górnicze i przeróbcze.
Prawne aspekty ochrony środowiska na terenach górniczych. Zagadnienia ochrony środowiska. w dokumentowaniu złóż.
Odkrywkowa eksploatacja węgla brunatnego w Polsce i aktualne problemy górnictwa węgla brunatnego.
Podziemna eksploatacja węgla kamiennego w Polsce i aktualne problemy górnictwa węgla kamiennego.
Eksploatacja surowców skalnych. Kamieniołomy. Wpływ eksploatacji surowców skalnych na środowisko.
Problemy ochrony środowiska na dawnych terenach górniczych. Najważniejsze obiekty i obszary historycznej eksploatacji rud metali w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Sudetów.
Zwały i nieużytki przemysłu cynkowo-ołowianego.
Problemy związane z likwidacją kopalń odkrywkowych i podziemnych.
Podziemne składowanie odpadów.
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów górniczych oraz zwałów odpadów górniczych.
Zagospodarowanie kopalń i terenów górniczych dla celów turystyki i rekreacji. Muzea i skanseny przemysłu górniczego w Polsce i na świecie
39 2 39