Zad.1
Oblicz obwód trójkąta ABC, jeśli |AB|=2 1/2, bok |BC| jest równy kwadratowi długości boku AB, a bok AC jest o 0,2 cm dłuższy od boku BC.
Zad.2
Ulicę o szerokości 6,2 m poszeżono o 4 m, a następnie po obu jej stronach ułożono chodnik o szerokości 2 1/5 m każdy. Oblicz szerokość, jaką zajmuje jezdnia na tej ulicy.

1

Odpowiedzi

2010-02-24T13:37:20+01:00
Zad.1)
Ob=2,5+6,25+6,45=15,20
zad.2)
6,2m+4m=10,2m
2 1/5+2 1/5=4 2/5
4 i 2/5=4,4
10,2m - 4,4m = 5,8m
Odp: Jezdnia na tej ulicy ma szerokość 5,8m

to drugie to nie wiem czy jest dobrze... :)