1.Odczytaj z tabeli wartość ciepła topnienia ołowiu i wyjaśnij, o czym ta wielkość cie informuje. Oblicz, ile trzeba dostarczyć ciepła, aby stopić bryłę ołowiu o masie 8kg, która osiągnęła już temperaturę topnienia.
2. Naczynie zwierające mieszaninę wody i lodu postawiono w pomieszczeniu, w którym panuje temperatura 0 stopni C. Czy lód się stopi? Uzasadnij odpowiedz.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T16:22:29+01:00
Witaj
1/
ct = 30 000 J/kg informuje, że w temperaturze topnienia potrzeba
.....30 000 J aby stopić 1kg ołowiu.

Q = m*ct = 8kg*30 000J/kg = 240 000J = 240kJ = 0,24 MJ

2/
Temperatura 0*C jest temperaturą równowagi układu woda - lód i proporcje
lodu do wody pozostają stałe. Lód nie stopi się.

...............................pozdrawiam
3 3 3