Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-16T19:05:44+02:00
1
V1 = 72 km/h = 20 m/s
a = 1 m/s^2
-------------------
S1 = t*V1
S2 = t*(V0+V2)/2 = t*a*t/2 = a*t^2/2 // V0 = 0 wiec pomijamy, a V2 = at
t*V1 = a*t^2/2
V1 = at/2
t = 2V1/a = 2*20/1 = 40 [s] //czas
V2 = t*a = 40*1 [m/s^2*s = m/s] //predkosc pojazdu
S = a*t^2 = 1*40^2 = 1600 [m]
================================================