MAJĄ ZOSTAĆ WYKONANE WSZYSTKIE ZADANIA .!

1. Zapisz w jak najprostszej postaci następujące wyrażenie:
(3a-2b)* + (a-2b)(a+2b)- 3a(2a-b)

Ten znak * - oznacza do potęgi 2

2. Zapisz sumy w postaci iloczynów(wyłącz wspólny czynnik przed nawias)
a) 3x-12x*
b)15xy*-5x*y+25xy

Ten znak " * " oznacza do potęgi 2
3. Rozwiąż równania :
a) x-1 x+5
----------- = ------------
x+3 x+1


b) (x-2)* + (1-x)(1+x)=1

Ten znak" * " oznacza do potęgi 2

4.Rozwiąż nierówności ;
Ten zapis " >
/ " oznacza większe bądź równe.
a ten symbol" * " do potęgi 2


a) x-2 2+3x
---------- > ---------
3 / 4


b)(x-3)*>(x+5)(x-5)

5. Średnia arytmetyczna liczb x i y wynosi 3,4. Gdybyśmy jedną z tych liczb zwiększyli o 25% drugą zmniejszyli o 1,4 to otrzymalibyśmy liczby równe. O jakich liczbach mowa ?

zapisać i wykonać :)

powodzenia :)

1

Odpowiedzi

2010-02-23T18:04:58+01:00
1)
(3a-2b)² + (a-2b)(a+2b)- 3a(2a-b) = 9a²-12ab+4b²+a²-4b²-6a²+3ab = 4a²-9ab

2)
a) 3x-12x²=3x(1-4x)
b)15xy²-5x²y+25xy = 5xy(3y-x+5)

3)
a) x-1 x+5
----------- = ------------
x+3 x+1

(x-1)(x+1)=(x+3)(x+5)
x²-1 = x²+5x+3x+15 I-x²
-1=8x+15
8x=-16
x=-2

b)(x-3)²>(x+5)(x-5)
x²-6x+9>x²-25 I-x²
6x<9+25
6x<34
x< 34/6
x<5 i 2/3

5)
układ równań:

(x+y)/2=3,4
1,25x = y-1,4

x+y=6,8
1,25x+1,4=y

x+1,25x+1,4=6,8
1,25x+1,4=y

2,25x=5,4
1,25x+1,4=y

x=2,4
1,25*2,4+1,4=y

x=2,4
3+1,4=y

x=2,4
y=4,4