Zad.1
Środek S okręu o: x[do potęgi 2] +y [do potęgi 2]+ 2x - 8y = 0 ma współrzędne....

Zad. 2
Dany jest trójkąt AC, w którym A(-3,1), B(4,-3), C(2,3). Oblicz pole tego trójkąta.

Zad. 3
Dane są dwie proste równoległe k: y = 3x - 1 oraz l: y = 3x +4. Jaka jest odległość między tymi prostymi?

Tylko poprosiłam bym jak najprostszym sposobem, bo mój poziom matematyki jest minimalny =/ A są to zadania na sprawdzian, także gdyby były jak najbardziej rozpisane, to łatwiej by mi było zrozumieć. Pozdrawiam i dziękuję :)

1

Odpowiedzi

2010-02-24T15:37:50+01:00
1. x²+y²+2x-8y=0
-2a=2 => a=-1
-2b=-8 => b=4 czyli srodek ma wspolrzedne s=(-1;4)

2. rysujesz w ukladzie wspolrzednych ten trojkat i otaczasz go kwadratem. liczysz pole tego kwadratu, bedzie ono wynosic 42 cm2 i teraz liczysz pole trojkata czyli od pola kwadratu odejmujesz te mniejsze trojkaty ktore go otaczaja to bedzie :
P=42-1/2*4*7-1/2*2*6-1/2*5*2= mnozysz, odejmujesz= 17 cm2

3. wystarczy ze policzysz mniejsca zerowe obu funkcji...
3x-1=0 => x=1/3
3x+4=0 => x=-4/3

skoro masz miejsca zerowe to mozesz zobaczyc w jakiej odleglosci od siebie znajduja sie proste 4/3+1/3= 5/3

Voila ;)