Odpowiedzi

2009-10-16T19:18:47+02:00
Epoka w historii i kulturze europejskiej obejmujaca przede wszystkim wieki XV i XVI. Nazwa pochodzi od francuskiego słowa renaissance, co znaczy odrodzenie. Renesansową wizję świata kształtował antropocentryzm- pogląd stawiający w centrum zainteresowania człowieka. Renesans to epoka odkry geograficznych ( Krzysztof Kolumb, Vasco da Gama, Ferdynand Magellan).
W renesansie tworzyli: Giovanni Boccaccio, Francesso Petrarka, Michel de Montaigne. w polskiej literaturze renesansowej pojawiały się miedzy innymi : pochwała życia i świata, problematyka polityczna i patriotyczna oraz zgodne z duchem humanizmu ukazanie twórcy jako jednostki wyjątkowej.
cechy architektury renesansowej :
a) proporcjonalnośc, regularnosc i symetria
b) nawiązywano do form stosowanych w architekturze starożytnej (kopuły, gzymsy, kolumny)
c) oprócz obiektów sakralnych wznoszono liczne budowle świeckie: pałace, kamienice mieszczańskie, wille, ratusze.
W renesansie nastąpił gwałtowny rozwój malarstwa i rzeźby wynikający z rozkwitu teorii i sztuki. prowadzono badania nad perspektywą, proporcjami, budową anatomiczną człowieka, studiowano fazy ruchu. Przedstawiano głownie człowieka, nawiązywano do motywów biblijnych i mitologii greckiej. Powstawały portrety, a w rzeźbie popiersia portretowe, posągi konne, akty oraz nagrobki.
Najważniejsi malarze to : Leonardo da Vinci, Rafael, Michał Anioł, Tycjan,Hieronim Bosch. Najsłynniejszym rzeźbiarzem był Michał Anioł.