Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T16:47:14+01:00
Wieś to miejsce gdzie ludzie zajmują się uprawą roślin i zwierząt. W dzisiejszych czasach ludzie przechodzą z miast do wsi. Postaram się to wytłumaczyć podając kilka argumentów, które powiedzą nam ze na wsi żyje się lepiej.
Na początku zacznę od tego ze na wsi jest czystsze powietrze.
Po pierwsze, w mieście znajdują się różnorodne fabryki, które wytwarzają zbyt dużo dwutlenku-węgla.
Po drugie, w wiosce jest więcej drzew i innych roślin, które wytwarzają tlen nie zbędny do życia na ziemi.
Po trzecie, w mieście jeździ więcej samochodów, które także wytwarzają różnorodne spaliny.
Następnym argumentem jest cisza i spokój.
Dla ludzi którzy cenią cisze i spokój wieś jest idealnym miejscem zamieszkania.
W mieście jest zbyt duży tłok, i dlatego większość ludzi przeprowadza się z miasta do wsi.
Jak dobrze wiemy dużo pisarzy tworzyło swoje dzieła właśnie na wsi dlatego że w mieście nie mogli się skupić gdyż był za duży hałas.
W wioskach ludzie mają swoje własne domy, ogrody i sady. Dzięki temu mają lepszą żywność gdyż sami ją uprawiają i wiedzą ze nie ma w niej żadnych chemicznych substancji.
Na wsi dzieci mogą obserwować różne zwierzęta. Dzieci które mieszkają w miastach najczęściej znają psa, kota i ptaki. Nie wiedzą tak naprawdę jak wygląda koń, krowa czy owca.
Sumując wszystko wychodzi na to że naprawdę lepiej mieszkać na wsi niż w miastach. Ja sama jestem zwolenniczką wsi. Na wsi ma się swoje mieszkanie a w bloku trzeba zachowywać się cicho.


Country is a place where people engaged in the cultivation of plants and animals. Nowadays, people move from cities to villages. I will try to explain that to giving several arguments that tell us of the country lives better.
I shall begin at the beginning of the country that is cleaner air.
First, the city's various factories, which produce too much carbon-dioxide.
Secondly, in the village there are more trees and other plants that produce oxygen is not superfluous to life on earth.
Thirdly, the city runs more cars, which also produces a variety of gases.
The next argument is the peace and quiet.
For people who value peace and quiet village is an ideal place of residence.
The city is too big crowd, and most people carried from town to village.
How well we know a lot of writers, their work is comprised in the countryside because the city could not concentrate because it was too much noise.
In villages, people have their own houses, gardens and orchards. Thanks to better food because we practice it and know that there is no any chemical in the substance.
In the countryside, children can watch a variety of animals. Children who live in cities, most are familiar with dog, cat and birds. They do not know really looks like a horse, cow or sheep.
To sum up everything that goes on is truly better to live in the countryside than in cities. I am a supporter of the village. In the countryside is to his apartment in the block have to behave quietly.


Ja mam 6 z Anglika ...
3 5 3