A) oblicz pole przekroju osiowego stozka otrzymanego w wyniku obrotu trojkata prostokatnego o przyprostokatnych 6cm i 9 cm wokol dluzszej przyprostokatnej.

b) przekroj osiowy stozka to trojkat rownoboczny o polu 9√3 cm². oblicz wysokosc, promien podstawy i tworzaca stozka.

1

Odpowiedzi

2010-02-24T17:13:34+01:00
A) 9² + 3² +l²
81 +36 =l²
l²=117
l+√117 = √9 ×13 = 3√13
Pt=6×9÷2= 27
27×2 =54

b) a²√3÷4= 9√3 \×4
a²√3=36√3 \÷√3
a²=36
a=√36
a=6

r=3
h=r√3=3√3
l=6