Odpowiedzi

2009-10-19T17:06:58+02:00
1.Przyprowadzenie ludu żydowskiego do Mezopotami
2.do Palestyny 3000p.n.e
3.Z powodu głodu Żydzi wedruja do Egiptu
4.Wyprowadzenie z niewoli Egipskiej przez Mojżesza
5. Podbicie Kanonu przez Żydów
6.Stworzenie Królestwa Izrael przez Dawida
7. Podział państwa na dwie części Jude i Izrael
8.Niewola Babilońska 586p.n.e
28 4 28