Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T13:07:48+01:00
Ca(OH)₂ - wodorotlenek wapnia

Ca(OH)₂ -> Ca²⁺ + 2OH⁻

Przy dysocjacji jonowej wodorotlenku wapnie powstaje kation (jon dodatni) wapnia i 2 aniony (jony ujemne) reszty wodorotlenowej.
Odpowiedź:
Więcej jest OH⁻ niż Ca²⁺ ;)