Szkoła Podst. klasa 6 .
Zadanie 1 .
Wypisz wyniki podanych działań w kolejności od najmniejszego do największego [ proszę o obliczenie ich i napisanie jakie wyszły wyniki ]
a)7+(-6) = , 18+(-21)= , -7+(-2)= , (-17)+25 =
b)(-80)+12= , 24+(-51)= , (-29)+(-28)= , (-73)+17= ,
c)16-50= , 27-(-9)= , (-5)-(-12)= , (-48)-(-13)= ,
d)(-56)-22= , (-60)-(-17)= , 28-72= , (-101)-(-29)= ,
Zad 2 .
Oblicz :
a)¼-½ =
(-⁷/₁₂)+ ³/₇ =
( - 3 ¹/₅ ) - 2 ½ =
1 ¹/₆ - ( - 2 ¹/₁₂ ) =
b)3,7- 4 ²/₅ =
(- ⅞ ) + (-0,7) =
1,4 - ( - 1 ³/₄ ) =
(-2¹/₆ ) - (-1,6)=
Zad 3 .
Spośród liczb [ -2 I - 1,7 I -1,2 I 3,3 I -1,5 ] [ " I " jest odstęp między liczbami ] wybierz :
a)trzy liczby,których suma jest równa - 1 ,
b)dwie liczby , których różnica jest równa 5 ,
c)takie dwie liczby , których różnica jest największa .

Z góry dziękuję zza pomoc .

1

Odpowiedzi

2010-02-23T17:38:06+01:00
Zad 1
a) 1, -3,-8, 8
b)-68,-27,-57,-56
c)-34 , 36, 7,-35
d)-78,-43,-44,-72

zad 2.
1/4 - 1/2 = 1/4 - 2/4 = -1/4
(-⁷/₁₂)+ ³/₇ =
( - 3 ¹/₅ ) - 2 ½ =-16/5 - 5/2 = -32/10 - 25/10 = -57/10 = -5,7
1 ¹/₆ - ( - 2 ¹/₁₂ ) =7/6 + 25/12 = 14/12 + 25/12 = 39/12
b)3,7- 4 ²/₅ =3,7 -4,4 = -0,7
(- ⅞ ) + (-0,7) =-7/8 + (- 7/10)= -70/80 - 56/80 = -126/80
1,4 - ( - 1 ³/₄ ) =1,4+1,75 = 3,15
(-2¹/₆ ) - (-1,6) =-13/6 + 16/10 = -130/60 + 96/60 = 34/60
1 5 1