Odpowiedzi

2010-02-23T19:16:54+01:00
A) (2x-1)²=0
Tylko 0 do kwadratu da 0, a więc:
2x - 1 = 0
2x = 1
x = ½
b) (x+2)³=1
Tylko 1 do sześcianu da 1, a więc:
x + 2 = 1
x = -1
c) (1-x)³=-1
Tylko -1 do sześcianu da -1, a więc:
1 - x = -1
-x = -2
x = 2
d) 5x(x+5)=0 . To wyrażenie będzie równe zeru, gdy choć jeden z czynników będzie równy 0, a więc:
5x = 0 oraz x + 5 = 0
x = 0 oraz x = -5
x = {0, -5}
e) (x-1)(x+2)=0. To wyrażenie będzie równe zeru, gdy choć jeden z czynników będzie równy 0, a więc:
x - 1 = 0 oraz x + 2 = 0
x = 1 oraz x = -2
x = {-2, 1}
f) (4-x)(2+x)=0 To wyrażenie będzie równe zeru, gdy choć jeden z czynników będzie równy zero, więc:
4 - x = 0 oraz 2 + x = 0
x = 4 oraz x = -2
x = {4, -2}
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T23:12:37+01:00
A) (2x-1)²=0
2x-1=0
2x=1
x=0,5
b) (x+2)³=1
x+2=1
x=-1
c) (1-x)³=-1
1-x=-1
x=2
d) 5x(x+5)=0
x+5=0
x=-5
oraz
5x=0
x=0
e) (x-1)(x+2)=0
x-1=0
x=1
oraz
x+2=0
x=-2
f) (4-x)(2+x)=0
4-x=0
x=4
oraz
2+x=0
x=-2