Zad 1
Samochód w czasie 10s jednostajnego hamowania zmniejszył szybkość o 72km/h i zatrzymał się.Jaką wartość ma opóźnienie?Jaką w tym czasie przejechał odległość?
zad 2
Jaką prędkość uzyskuje woda spadająca z wodospadu o wysokości 20m?(przyhmij g=10m/s kwadrat)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T18:20:08+01:00
T=10s
V1=20m/s
v2=0m/s
a=?
s=?
a=v2-v1/t
a=20/10=2m/s2 ze znakiem - co oznacza że wektor a ma zwrot przeciwny do v
s=at2/2=2*100/2=100m
zad2
mgh=mv2/2
gh=v2/2
10m/s2*20m=v2/2
200m2s2=2v2
100m2/s2=v2
v=10m/s