Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-23T18:24:14+01:00
4 Oblicz wartość liczbową następujących wyrażeń dla: A) a - 2 B) a = -1

a) 2a
A 2*2=4
B 2*-1=-2
b) 3a²
A 3*4=12
B 3*1=3
c)5a³
A 5*8=40
B 5*-1=-5
d) 4a³/5
A 4*8/5=32/5=6 1/5
B -4/5
e)3a²/4
A 12/4=3
B 3/4
f)0,5a³
A 0,5*8=4
B -0,5
2010-02-23T18:30:56+01:00
Musisz podstawić za a narpiew -2 a potem -1
a) A -4 B -2
b)A 12 B3
c)A -40 B -5
d)A -6 i 2/5 B -4/5
e)A 3 B 3/4
f)A -4 B -0,5