Uzupełnij zdania:
a) w cząsteczce azotu N2 występuje wiązanie................, gdyż ...............
b) w cząsteczce bromowodoru HBr występuje wiązanie..............,gdyż ..........
c) w cząsteczce bromku baru BaBr2 występuje wiązanie........, ponieważ.........

1

Odpowiedzi

2010-02-23T18:42:22+01:00
A) w cząsteczce azotu N2 występuje wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane, gdyż atomy łącza się za pomocą
wspólnych par elektronowych, które nie są przesunięte w stronę żadnego z atomów.
b) w cząsteczce bromowodoru HBr występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, gdyż wspólna para elektronowa
jest przesunięta w stronę pierwiastka chemicznego o większej zdolności przyjmowania elektronów.
c) w czàsteczce bromku baru BaBr2 występuje wiązanie jonowe, ponieważ utworzone jony Ba2+ i Br– przyciągają
się elektrostatycznie.
42 4 42