Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T19:41:40+01:00
Już w X w. społeczeństwo niezadowolone było z mieszania się kościoła do spraw świeckich, zepsucia kleru, dbania o interesy własne i swojej rodziny. Dlatego domagano się reform. Zmianę starych porządków rozpoczął założony na pocz. X w. klasztor w Cluny oparty na surowej regule św. Benedykta. Wkrótce za jego przykładem poszły inne klasztory. Powstał również w końcu X w. ruch tak zwanego Pokoju Bożego, założony przez mnichów z Cluny i biskupów występujących przeciwko magnackiemu wyzyskowi i przemocy. Reformę w kościele rozpoczął Otto I poprzez podporządkowanie go państwu. Spory o tron papieski w Rzymie doprowadziły do tego, że istniało jednocześnie kilku papieży – w 1046 król niemiecki Henryk III zdetronizował aż trzech. Papież Grzegorz VII, największy reformator kościoła, chcąc wyzwolić kościół spod władzy cesarskiej ogłosił postulat suwerenności papiestwa i wyższości władzy duchownej nad świecką. Odtąd papież był wybierany przez kardynałów . W 1075 r. uchwalono na synodzie zakaz przyjmowania inwestytury z rąk świeckich. Tym z pośród władców, którzy nadawali ziemie, groziła klątwa. Wprowadzono również celibat. Problem inwestytury doprowadził do konfliktu między Grzegorzem VII a Henrykiem IV.Za nadanie ziemi papież obłożył króla klątwą i ogłosił jego detronizację. Henryk IV został zmuszony do pojednania się z papieżem. Kiedy odzyskał swoją pozycję, zaatakował Grzegorza VII, przeprowadził detronizację i powołał antypapieża. W 1084 r. sam koronował się na cesarza. Konflikt papiestwa z cesarstwem zakończył się konkordatem w Wormancji ( 1122). Cesarz zrzekł się inwestytury, zezwalał na wolny wybór papieża. Pozostawił sobie prawo nadania lenn – przez wręczenie berła. Schizma w kościele miała miejsce w 1054 r. Przyczyny tego były następujące: istniały dwa kręgi kultury w ramach chrześcijaństwa – bizantyjski i łaciński. Biedny Zachód zazdrościł bogactwa Wschodowi, istniała rywalizacja pomiędzy patriarchami Konstantynopola a duchownymi rzymskimi, patriarcha bizantyjski nie chciał uznać prymatu papieża toczono spory doktrynalne. Do dziś istnieje schizma miedzy kościołami grecko- i rzymskokatolickimi.
14 3 14