Odpowiedzi

2010-02-23T19:51:26+01:00
Grzesznicy zostaną strąceni do piekieł i tam będą cierpieli w nieskończoność, a ludzie prawi i pobożni- będą żyć wiecznie w szczęściu i radości. Jezus ponownie zejdzie na Ziemię, by dokonać sądu nad ludźmi. Wtedy już nie będzie odwrotu. Kiedy to się wydarzy? Tego nie wiemy, może to być jutro, ale równie dobrze za tysiąc lat. Bóg sam wybierze czas.
W Dniu Sądu Ostatecznego żadne grzechy nie ukryją się przed Sędzią Najwyższym. A "ostatni będą pierwszymi, zaś pierwsi- ostatnimi". To oznacza, że najbiedniejsi, Ci, którzy nie przywiązywali wagi do dóbr materialnych zostaną zbawieni, a Ci, którzy dbali o ziemski dobytek- strąceni w ogień piekielny. Ci, którzy umiłowali bliźnich otrzymają życie wieczne. Ci, którzy nimi gardzili- zginą.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T19:59:49+01:00
Sąd ostateczny nastąpi po tysiącletnim panowaniu Chrystusa i po wrzuceniu szatana do jeziora ognia, tak opisuje to Apokalipsa i tylko ona jest Objawieniem przyszłości oraz ustala czas tych wydarzeń.
Po tysiącleciu wszyscy staną na sądzie, również Sodoma i Gomora. Będzie to sąd zaoczny:Obj. 20:12-15
Sąd zaoczny polega na tym że wszyscy będą sądzeni na podstawie zapisu. Odtworzy się ten zapis kto jaki był i sąd zadecyduje czy należy tego kogoś wzbudzić do życia czy nie.jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.
Ludzie z Sodomy będą w lepszej sytuacji przed sądem niż ci którzy widzieli cuda Jezusa a nie uwierzyli. Sąd weźmie to pod uwagę to że oni nie mieli szansy się nawrócić.
Na sądzie stanie sprawa różnych ludzi i pokoleń. Sąd będzie rozważał ich możliwości i reakcje na to co czynili w życiu.
Bóg przekazał królestwo Jezusowi a Jezus przekaże nam i to my zadecydujemy kto zmartwychwstanie, zadecydujemy na podstawie słowa Bożego a Bóg będzie się temu przyglądał.
2 3 2