Odpowiedzi

2010-02-23T20:40:37+01:00
A) 5 CaBr2 -------> 5 Ca²+ + 10 Br-
5 cząst. bromku wapnia dysocjuje na 5 kationów wapnia i 10 anionów bromkowych

b) 2 Fe2(SO3)3 ------> 4 Fe³+ + 6 SO3 ²-
2 cząst. siarczanu (IV) żelaza (III) dysocjują na 4 kationy żelaza i 6 anionów siarczanowych (IV)