PILNE na dziś potrzebne dam najlepszą odpowiedz proszę :)!!!!
zadanie1.
Naszkicuj wykres funkcji
a)mającej jedno miejsce zerowe
b)mającej dwa miejsca zerowe
c)mającej nieskąńczenie wiele miejsc zerowych
d)niemających miejsc zerowych

zadanie2.
Naszkicuj wykres funkcji mającej dwa miejsca zerowe -1 i 1.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T20:22:18+01:00
Zadanie 1.
a) Naszkicuj wykres funkcji liniowej np.:
y = 3x + 2
Albo wykres funkcji kwadratowej:
y = x²
b) Wykres funkcji np. kwadratowej, gdzie delta > 0, na przykład taką funkcją może być funkcja:
y = 2x² + 5x + 2
c) Taka funkcja jest tylko jedna:
y = 0
d) Wykres funkcji liniowej, która jest linią prostą (niemającą wartości równej 0) np.:
y = 3
Albo wykres funkcji kwadratowej, mającej deltą mniejszą od 0, np:
y = 50x² + 4 + 1
Zadanie 2.
Wymyślić należy równanie, które ma rozwiązania 1 i -1
Takim równaniem może być równanie:
x² = 1, ale w równaniu ma być 0, więc przekształćmy to:
x² - 1 = 0. Wykresem takiej funkcji może zatem być np. funkcja:
y = x² - 1