Liczbę 6,5 × 10⁻⁷można zapisać w postaci:
a) 0,00000065
b) 0,0000065
c) 0,65 × 10⁻⁷
d) 65 × 10⁻⁷

Rozwiąż nierówność:
(x+2)³-x(x-1)²≤4x(2x+1)+1i podaj przykłady liczby niewymiernej należącej do zbioru rozwiązań nierówności


Rozwiąż równanie
(x-1)²-(x+4)²+2x+31=0

1

Odpowiedzi

2010-02-23T21:44:11+01:00
Zad. 3
xkwadrat-2x+1-xkwadrat-8x-16+2x+31=0
16=8x
x=2

zad. 1
a)