Odpowiedzi

2010-02-23T22:04:09+01:00
1. Konspiracyjna działalność partii politycznych

a. PPS – WRN (Wolność, Równość, Niepodległość) używa w konspiracji kryptonimu Koło. Czołowi działacze: Kazimierz Pużak i Zygmunt Zaremba.

b. Stronnictwo Ludowe „Roch”, kryptonim Trójkąt, najbardziej masowa partia konspiracyjna. Czołowi działacze: Józef Niećko, Józef Grudziński i Stefan Korboński.

c. Stronnictwo Narodowe – kryptonim konspiracyjny Kwadrat. Czołowi działacze: Aleksander Dębski i Mieczysław Trajdos.

d. Stronnictwo Pracy, kryptonim konspiracyjny Romb, partia mniejsza od pozostałych, ale ciesząca się poparciem gen. Sikorskiego. Główni działacze: Franciszek Kwieciński i Antoni Antczak.

2. Ryszard Świętochowski i Biuro Polityczne

Przed wyjazdem z kraju gen. Sikorski upoważnia członka Frontu Morges Ryszarda Świętochowskiego do utworzenia Biura Politycznego (powstaje w październiku 1939 r.). Mimo że jedyną poważniejszą siłą popierającą BP jest Stronnictwo Pracy, tutaj idzie większość pomocy pieniężnej z zagranicy. Aresztowanie Świętochowskiego (kwiecień 1940 r.) rozbija BP.

3. Powstanie Polskiego Komitetu Porozumiewawczego

– w lutym 1940 r. powołany zostaje PKP jako organ doradczy przy ZWZ w składzie: komendant ZWZ i przedstawiciele SN, SL i PPS-WRN;
– misja płk. Jana Skorobohatego–Jakubowskiego (czerwiec 1940 r.) doprowadza do włączenia do PKP Stronnictwa Pracy i utworzenia Delegatury Rządu na Kraj;
– ostatecznie PKP staje się politycznym ciałem doradczym Delegatury Rządu;
– po zawarciu układu Sikorski–Majski prace w PKP zawiesza PPS-WRN, na jej miejsce wchodzi organizacja o nazwie Polscy Socjaliści (Adam Próchnik);
– w sierpniu 1943 r. PKP przekształca się w Krajową Reprezentację Polityczną.