Zad.1
Zamień na ułamki zwykłe nieskracalne lub liczby mieszane: A) 20%=... 60%=... B) 5%=.. 15%=... . C) 110%=.... 152%=...

Zad2.
Zapisz procenty w postaci ułamków dziesiętnych:
a) 30%=.... ?
3%=....?
0,3%=....?

b)120%=...?
12%=....?
1,2%=...?

PLS pomocy!!


c)101%=....?
0,1%=...?
0,01%=...?

2

Odpowiedzi

2010-02-24T10:30:46+01:00
20%=0,2 60%=0,6 B) 5%=0,05 15%=0,15 . C) 110%=1,1 152%=1,52

a) 30%=0,3
3%=0,03
0,3%=0,003

b)120%=1,2
12%=1,2
1,2%=0,012

1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T10:38:01+01:00
Zad.1
A) 20%= ²⁰/₁₀₀ = ⅕
60%= ⁶⁰/₁₀₀ = ⅗

B) 5%= ⁵/₁₀₀ = ¹/₂₀
15%= ¹⁵/₁₀₀ = ³/₂₀

C) 110%= ¹¹⁰/₁₀₀ = 1 ¹⁰/₁₀₀ = 1 ¹/₁₀
152%= ¹⁵²/₁₀₀ = 1 ⁵²/₁₀₀ = 1¹³/₂₅

Zad2.

a) 30%= 0,30 ?
3%= 0,03?
0,3%= 0,003?

b)120%= 1,2?
12%= 0,12?
1,2%= 0,012?

c)101%= 1,01?
0,1%= 0,001?
0,01%=0,0001?
4 5 4