Mama układała w słojach ogórki. Do 1 słoja włożyła o 3 ogórki więcej niż do 2. Gdyby liczbę ogórków w pierwszym słoju podwojono, a drugim potrojono, to w drugim byłoby o 2 ogórki niż w pierwszym. Ile ogórków jest w każdym słoju?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T11:07:40+01:00
ZADANIE JEST PODANE BŁĘDNIE - brakuje informacji, czy w drugim słoju będzie o 2 ogórki więcej, czy mniej

a. Do 1 słoja włożyła o 3 ogórki więcej niż do 2. Gdyby liczbę ogórków w pierwszym słoju podwojono, a drugim potrojono, to w drugim byłoby o 2 ogórki MNIEJ niż w pierwszym. Ile ogórków jest w każdym słoju?

słój 1: x+3 ogórki
słój 2: x ogórków

podwajamy ilość ogórków w 1: 2(x+3)
potrajamy ilość ogórków w 2: 3x
skoro w 2gim znajduje się o 2 mniej to:
2(x+3)=3x+2
2x+6=3x-+2 /-2x
6=x+2 /-2
x=4

w pierwszym słoju było zatem x+3=7 ogórków, w drugim 4

po podwojeniu ilości w pierwszym 2*7=14
po potrojeniu ilości w drugim 3*8=12 (o 2 mniej niż w pierwszym)

b. Do 1 słoja włożyła o 3 ogórki więcej niż do 2. Gdyby liczbę ogórków w pierwszym słoju podwojono, a drugim potrojono, to w drugim byłoby o 2 ogórki WIĘCEJ niż w pierwszym. Ile ogórków jest w każdym słoju?

słój 1: x+3 ogórki
słój 2: x ogórków

podwajamy ilość ogórków w 1: 2(x+3)
potrajamy ilość ogórków w 2: 3x
skoro w 2gim znajduje się o 2 mniej to:
2(x+3)=3x-2
2x+6=3x-2 /-2x
6=x-2 /+2
x=8

w pierwszym słoju było zatem x+3=11 ogórków, w drugim 8

po podwojeniu ilości w pierwszym 2*11=22
po potrojeniu ilości w drugim 3*8=24 (o 2 więcej niż w pierwszym)
2 5 2