Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T10:46:50+01:00
-Dzięki rozwojowi żeglugi w życiu człowieka dokonało się wiele korzystnych zmian. Poznaliśmy kontynenty, możemy podróżować po całym świecie. Dzięki powstałym mapom możemy poznawać geografię świata. Poznaliśmy również wiele warzyw i owoców, np. ziemniaki, które nie były znane wcześniej w Europie. - Dzięki rozwoju żeglugi ludzie mogli się przemieszczać. Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a Ferdynad Magelan odbył podróż dokoła świata. Niestety, żeglarstwo było wykorzystywane w wojnach. - Żegludze zawdzięczamy transport handlowy i możliwość przewożenia ludzi. - Od bardzo dawna statki były potrzebne na tym świecie. Dzięki nim można było przewozić różne towary między innymi ubrania, żywność, broń. Na statkach też mogli przemiesz- czać się ludzie z różnych miejsc i zakątków świata. Niektóre statki zostały udoskonalone i mogą zanurzać się nawet na duże głębokości. - Rybacy, wypływając na dalekie morza, mogą poławiać więcej ryb, które później zostają zjedzone lub przetransportowane do innych krajów. - Dzięki żeglarzom poznano nowe lądy. Zmiany: - dzięki rozwojowi żeglugi zmienił się sposób połowu ryb. Dawniej rybacy pływali małymi łódkami. Teraz może płynąć większa załoga i łowić więcej ryb. - Druga zmiana pozwala na żeglowanie rekreacyjne. - Trzecią zmianą jest to, że możemy żeglować dla sportu i hobby. Poprzez żeglowanie możemy badać tajemnice oceanów
31 4 31
2010-02-24T10:48:19+01:00
Odkrycia geograficzne
wynalezienie busoli
udoskonalone mapy
wybudowanie karaweli
ułatwienia w handlu Europy ze Wschodem
dążenie Kościoła do szerzenia wiary na innych kontynentach
18 3 18