Odpowiedzi

2009-10-17T12:59:21+02:00
Obejmuje 3 epoki ŚREDNIOWIECZE - RENESANS - BAROK
1 5 1
2009-10-17T13:03:39+02:00
Epoka staropolska przypada od połowy V do połowy XIX wieku. Jest to najsilniejszy rozwój kultury i literatury polskiej. Pokrótce postaram się przedstawić epoki wchodzące w jej skład, a są to: średniowiecze, renesans, barok, oświecenie. Zacznę od tej pierwszej.Średniowiecze to pierwsza epoka w literaturze u kulturze polskiej obejmująca początki i rozwój do schyłku XV wieku. Cele i zainteresowania literatury średniowiecznej koncentrowały się na kształtowaniu duchowości człowieka, który miał swe życie poświęcić Bogu ? odrzucać radość człowieka w imię ascezy i umartwień. Najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego podejmują przede wszystkim tematykę religijną. Do arcydzieł literackich należy hymn: Bogurodzica?, ? którą omówię w dalszej części swojej pracy ? zachowały się również kazania, tłumaczenia Biblii.
Renesans zwany także odrodzeniem obejmuje w literaturze polskiej wiek XVI.

Nie jestem pewna.. Może wybierzesz coś z tego... ;]