Czy ktoś potrafi to zrobić?
Wyliczyć wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych dla przedsiębiorstwa A,B,C,D wg.skali podatkowej i wysokość podatku liniowego dla tych firm.
Przedsiębiorstwo A w VI 2009 roku uzyskało dochód w
wysokości_52649,25 zł.
Przedsiębiorstwo B_37524,80 zł.
Przedsiebiorstwo C_85528,95 zł.
Przedsiebiorstwo D_2153,26 zł.


Dokonaj porównania i wyciągnij wnioski.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T19:54:38+01:00
Przedsiębiorstwo A
52649,25 × 18% - 556,02 = 8920,84

przedsiębiorstwo B
37524,80 × 18% - 556,02 = 6198,44

przedsiębiorstwo C
14839,02 + 32% nadwyżki ponad 85528 zł
85528,95 - 85528 =0,95 × 32% = 0,30
razem podatek 14839,02 + 0,30 = 14839,32

przedsiębiorstwo D
2153,26 zł - kwota jest zwolniona od podatku

Dla pewności sprawdź jeszcze wyniki działań, a co do wniosków to nie jestem pewna.
W tym porównaniu przedsiębiorstwo D jest zwolnione od podatku, gdyż nie osiągnęło progu naliczania podatku, natomiast pozostałe przedsiębiorstwa osiągając większe zyski, płacą również większe podatki dochodowe.

2 4 2