Prosze i pilne rozwiązanie zadania! Z góry dziękuję ;)

Jaką pracę wykonano podczas podnoszenia płyty żelaznej tuż pod powierzchnią wody z głębokości 2m? Objętość płyty 0,5m3, gęstość żelaza 8900kg/m3, gęstość wody 1000kg/m3.

Odpowiedź : W=25J

1

Odpowiedzi

2010-02-24T12:52:19+01:00
Witaj
dane h=2m, V=0,5m3, dz=8900kg/m3, dw=1000kg/m3, g=10m/s2=10N/kg
szukane W
Zakładamy, że przy wykonywaniu pracy podnoszenia, płyta cały czas była
zanurzona w wodzie. Jesli tak, to praca wykonana została przeciw pozornemu
ciężarowi płyty w wodzie Q" = Q - Fw.........Fw - siła wyporu
W = F*h*cos0* = Q"*h = [Q - Fw]*h = [V*dz*g - V*dw*g]*h = V*g*h*[dz - dw] =
W = 0,5m3*10N/kg*2m*7900kg/m3 = 79 000 J = 79 kJ

.....................pozdrawiam