Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T13:53:42+01:00
Pomimo, że różnice i trudności małżeńskie są nieuniknione, to 50 procent małżeństw w USA pozostaje razem. Natomiast 25 procent kobiet i 40 procent mężczyzn czerpie zadowolenie ze związku małżeńskiego (Kessler; Pietropinto i Simenauer; U. S. Bureau of the Census, 1983; Veroff i in. za: L.L.Davidoff, 1987). Postawy małżeńskie są prawdopodobnie kwestią kluczową dla szczęśliwego małżeństwa, co podkreśla wielu badaczy (por. L.L.Davidoff, 1987). Odczytując opisy prostych interakcji małżeńskich jest trudno stwierdzić, czy partnerzy w małżeństwie są szczęśliwi, czy nieszczęśliwi. Bardziej istotną kwestią jest ogólne wrażenie na temat związku, to, czy partnerzy lubią się, szanują i cieszą wzajemnie sobą. Szczęśliwi małżonkowie często określają siebie “najlepszymi przyjaciółmi”. Często rozmawiają; także o uczuciach i emocjach, które odczuwają w małżeństwie. Oczekują przyjemności od siebie i są optymistami, przewidując przyszłe interakcje między sobą (L.L.Davidoff, 1987). Niektórzy badacze uznają, że bardzo ważne dla poczucia szczęśliwości w małżeństwie są umiejętności rozwiązywania konfliktów (Laurer i Laurer; Noller za: L.L.Davidoff, 1987; J. Szopiński, 2004). Szczęśliwi partnerzy zwykle rozumieją konflikt małżeński jako coś normalnego. Kiedy coś pójdzie źle, starają się zrozumieć sedno problemu i ciężko pracują nad jego rozwiązaniem (Levinger za: L.L.Davidoff, 1987). Werbalizują trudne sprawy otwarcie i spokojnie. Wykazują się empatią w zrozumieniu punktu widzenia drugiej osoby, co zmniejsza nasilenie antagonizmów, gdy pracują nad rozwiązywaniem problemów (Franzoi i in. za: L.L.Davidoff, 1987). Szczęśliwi małżonkowie pokonują trudności, pozwalając każdemu partnerowi zachować pozytywne uczucia względem drugiej osoby w odniesieniu do związku. Natomiast, małżonkowie, nie będąc szczęśliwymi w małżeństwie, napotykając konflikty, nie potrafią ich rozwiązać, co może prowadzić do wzajemnego napięcia i wrogości, a także do oddalenia się od siebie i do ujawniania uczuć krytycznych i negatywnych. J. Szopiński (2004) dokonał analizy sposobów rozwiązywania konfliktów w małżeństwach nieszczęśliwych, nazywanych małżeństwami o niskiej jakości oraz w małżeństwach szczęśliwych, tj. o wysokiej jakości. Gdy zaistnieje konflikt w małżeństwach o wysokiej jakości osoba jest zawsze oddzielana od jej zachowania, w taki sposób, że nigdy nie jest negowana wartość osoby (ani własnej, ani współmałżonka). Konflikty są rozwiązywane wspólnie przez szczęśliwych małżonków, tj. zaraz po ich zaistnieniu. Konflikty w związkach szczęśliwych dotyczą przede wszystkim faktów i obecnych problemów oraz są rozwiązywane z poszanowaniem uczuć partnera i jego poglądów. Natomiast w małżeństwach o niskiej jakości konflikty powodują deprecjację wartości osoby oraz wzajemne ranienie się partnerów. Napięcia w nies