W odległości 6*10-5 cm dwa nieruchome ładunki oddziałują na siebie z siłą 4kN. Jeśli jeden z ładunków ma wartość 2*10-5 C , to wartość drugiego ładunku wynosi:
a)8*10-10 C b)0,5*10-5 C c)2*10-15 C d) 8*10-15 C

rozpiszcie, błagam ! :)

1

Odpowiedzi

2009-10-17T13:36:54+02:00
W odległości 6*10-5 cm dwa nieruchome ładunki oddziałują na siebie z siłą 4kN. Jeśli jeden z ładunków ma wartość 2*10-5 C , to wartość drugiego ładunku wynosi:
F=k* q*Q/r²
F=4kN=4000N=4*10³N
q=2*10⁻⁵ C
r=6*10⁻⁵cm =6*10⁻⁷m
k = 9 ∙ 109 Nm2/C2
Q=?
F= k*q*Q/r²
Fr²= k*q*Q
Fr²/ k*q=Q
Q=4*10³N*(6*10⁻⁷m)²/9 ∙ 10⁹ Nm²/C²*2*10⁻⁵ C
Q=4*10³*36*10⁻¹⁴Nm²/18*10⁴Nm²/C
Q=144*10⁻¹¹/18*10⁴C
Q=8*10⁻¹⁵C odp.D
a)8*10-10 C b)0,5*10-5 C c)2*10-15 C d) 8*10-15 C
2 5 2