Zad1.
zapisz wyrażenia
a)Różnica podwojonej liczby b i kwadratową a.
b)Suma Trzech liczb nieparzystą gdy 4 jest dowolną liczbą całkowitą
Zad2.
Oblicz wartość liczbową wyrażenia:
a)2x-3xy-y do potęgi 2. dla x=-1.y=1/2
b)2(a+b)-(a+2b)=(2a-1)*3. dla a=-3 b=1.
Zad 3.
Wykonaj działania i zredukuj wyrazy podobne.
a)(3x=2y)+(-4x-y)=
b)(a+3)-(3a-b+1)+
c)(-2)(x+2y-4)+
d)x(x+3y)-4(x-2)+(y-3)
Zad 4.
Wyłącz wspólny czynnik poza nawias.
a)5m-15n=
b)2ab-4a do potęgi 2 +2a=
c)(x-y)*4*2x*(x-y)+x do potęgi 2*(x-y)
Zad 5.
Ze 150 kg dziesiecioprocentowej solanki odparowano a kg.Napisz w postaci wyrażenia

Prooosze rozwiążcie.potrzebuje to na jutro.

1

Odpowiedzi

2010-02-24T14:04:14+01:00
Zad2.
Oblicz wartość liczbową wyrażenia:
a)2x-3xy-y do potęgi 2. dla x=-1.y=1/2
2 * (-1) - 3 * (-1)*½ -½ = -2 +³/₂ -½ = -2 +1 = -1

b)2(a+b)-(a+2b)=(2a-1)*3. dla a=-3 b=1.
2a+2b -a-2b = 6a-3
-5a-3 = -5 * (-3) - 3 = -15-3 = -18

Zad 3.
Wykonaj działania i zredukuj wyrazy podobne.
a)(3x+2y)+(-4x-y)=
=3x+2y-4x-y = -x+y

b)(a+3)-(3a-b+1)=
=a+3-3a+b-a = -2a+3+b

c)(-2)(x+2y-4)=
= -2x-4y-8

d)x(x+3y)-4(x-2)+(y-3)=
= x²+3xy - 4x+8+y-3 = x²+3xy-4x+y +5

Zad 4.
Wyłącz wspólny czynnik poza nawias.
a)5m-15n= 5 (m-3n)
b)2ab-4a² +2a= 2a (b-2a+1)