1. napisz równania reakcji chemicznych
a) sód+ tlen powstaje tlenek sodu
b) tlenek rtęci powstaje tlen+ rtęć
c) tlenek łowiu(II)+ wodór powstaje ołów+ woda
2.dobierz wspołczyniki stechiometryczne
a) Cu + O2 powstaje Cu2O
b) Al + O2 powstaje Al2O3
c)H2+ N2 powstaje NH3
d) K + Cl2 powstaje KCL
e) CuO + C powstaje Cu +CO2
f)H2 + Cl2 powstaje HCL
g) N2O+ powstaje N2 + O2
3.ułóż i uzgodnij równania reakcji chemicznych
a) wodoru z tlenem (produktem jest woda)
b) wodoru z chlorem (produktem jest chlorowodór)
c) glinu z siarką ( produktem jest siarczek glinu)
d) węgla z wodorem (produltem jest metan)
e) sodu z tlenem ( produktem jest tlenek sodu

odpiszcie jak najszybciej pilne z gory dziekuje


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T15:09:32+01:00
1.
a) 4Na + O₂ = 2Na₂O
b) 2HgO = 2Hg + O₂
c) PbO + H₂ = Pb +H₂O
2.
a) 4Cu + O₂ = 2Cu₂O
b) 4Al + 3O₂ = 2Al₂O₃
c) 3H₂ + N₂ = 2NH₃
d) 2K + Cl₂ = 2KCl
e) 2CuO + C = 2Cu + CO₂
f) H₂ + Cl₂ = 2HCl
g) 2N₂O = 2N₂ + O₂
3.
a) 2H₂ + O₂ = 2H₂O
b) H₂ + Cl₂ = 2HCl
c) 2Al + 3S = Al₂S₃
d) C + 2H₂ = CH₄
e) 4Na + O₂ = 2Na₂O