Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-24T15:53:31+01:00
Największą zewnętrzną przyczyną było wtrącanie się państw ościennych w sprawy Rzeczypospolitej. Państwa te robiły to całkowicie jawnie tyle tylko, że pod wymyślonymi pretekstami. Na przykład układ w Poczdamie zwarty przez Rosję, Austrie i Prusy, który stwierdzał, że w Polsce nic nie może zostać zreformowane i, że staje on straży “polskiej złotej wolności szlacheckiej”. Ten układ stał się początkiem ingerowania tych państw w sprawy polskie. 12 lat po napisaniu układu zaborcy ustalili między sobą, że przejmą kontrolę nad elekcją, po śmierci Augusta II. Na szczęście nie udało im się to, spowodowali oni jednak, że aby narzucić Polsce swoją wolę coraz częściej robili to siłą, przy pomocy wojska. Doszło do tego, że Polska ludność uwierzyła, że nie da się niczego zreformować bez zgody któregoś z państw ościennych.Były oczywiście próby reform państwa, ale ludność straciła wiarę, że ma jakikolwiek wpływ na rozwój państwa. Władca Prus sprowadzał do Polski fałszywą monetę aby utrudnic kupcom handel i niszczyć polską gospodarkę
Była jeszcze jedna przyczyna, która przyczyniła się do upadku Rzeczypospolitej. Był to związek pomiędzy Stanisławem Augustem Poniatowskim a Katarzyną II. Król Polski pałał do rosyjskiej cesarzowej nieodwzajemnionym uczuciem. Katarzyna była pierwszą miłością Augusta, lecz on dla niej jedynie jednym z wielu adoratorów. Był więc “wodzony za nos” np. Po zabraniu części praw politycznych innowiercom, Poniatowski, kiedy dowiedział się o reakcji Katarzyny, natychmiast zaczął się starać o zwiększenie ilości praw politycznych ludziom nie wyznającym wiary katolickiej. Kolejny przykład: w 1733 bez sprzeciwu podpisał sejm rozbiorowy i pozwolił zaborcom na odebranie Polsce części terenu. Następnym co zrobił Poniatowski by spodobać się cesarzowej było zaprzestanie walk o niepodległość kiedy Polsce udało się kilka razy zwyciężyć Rosję. Polacy wzięli wtedy losy powstania we własne ręce i poprowadzili je bez króla, co uważam za słuszną decyzje.


licze na najj bo troszę się naczukałam :)
1 1 1
2010-02-24T15:56:21+01:00
Jedną z przyczyn upadku rzeczpospolitej była wojna domowa
1 5 1