Zapisz słownie wyrażenia
a) 49-x
b) q/u
c) m-39 1/2
d) z do potęgi drugiej
zapisz podane wyrażenia za pomocą synboli matematycznych
a) suma liczb -0,34 i k
b)różnica liczb k i 3/10
c) iloczyn liczb -2 1/2,a,b
d) iloraz liczb q i 27,1
e) suma liczby 100 i iloczynu liczb 5 i x

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T16:04:19+01:00
1
a)różnica liczb 49 i x
b)iloraz liczb qiu
c)różnica liczb m i 391/2

2
a)-0,34+k
b)k-3/10
c)-2 1/2×a×b
d)q÷27,1
e)100+5×x
4 4 4
2010-02-24T16:04:31+01:00
Zapisz słownie wyrażenia
a) 49-x
b) q/u
c) m-39 1/2
d) z do potęgi drugiej
różnica liczby 49 i x
iloraz g i u
z do potęgi drugiej
zapisz podane wyrażenia za pomocą synboli matematycznych
a) suma liczb -0,34 i k
b)różnica liczb k i 3/10
c) iloczyn liczb -2 1/2,a,b
d) iloraz liczb q i 27,1
e) suma liczby 100 i iloczynu liczb 5 i x
- 0,34 + k
k - 3/10
-2 1/2 x a x b
g/27,1
100 + 5x
2 4 2
2010-02-24T16:06:55+01:00
A)różnica liczb 49 i x
b)iloraz q i u
c)różnica liczb m i 39 1/2
d)potęga liczby z
a)-0,34+k
b)k-3/10
c)-2 1/2*ab
d)q:27,1
e)100+(5-x)
1 3 1