1. Na czym polegał związek rzezby i malarstwa z architekturą (sztuka romańska)?
2.Jakie zmiany nastąpiły w dziedzinie malarstwa i rzezby(sztuka gotycka)?
3.Wymień charakterystyczne dla renesansu elementy architektoniczne.Skąd czerpali wzory artyści odrodzenia (sztuka renesansu)?
4.Wyjaśnij jak przejawiał się barokowe przepychy (sztuka baroku)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T10:16:56+01:00
1. Rzeźba pojawiała się w architekturze- głównie na zewnątrz kościołów- portale, ale i na kolumnach.
Malarstwo było książkowe, ale w większej mierze występowało malarstwo monumentalne. Freski najczęściej pojawiały się na ścianach budowli.
Zarówno rzeźba i malarstwo miało więc charakter architektoniczny.

2.W rzeźbie przestało obowiązywać prawo ram- postacie nie były wciśnięte w ,,ramy'' co powodowało ich znaczną deformację. W gotyku pojawia się dialog pomiędzy postaciami (np. gestry rąk, które sprawiają że mamy wrażenie, że między postaciami jest dialog)
W malarstwie pojawiają się farby olejne (zaczyna je stosować Jan van Eyck)
W tle pojawia się złoto, a postaci są trochę bardziej niż w romaniźmie poprawne anatomicznie.

3. Artyści czerpali wzory ze sztuki antycznej- głównie ze sztuki greckiej i rzymskiej (co przejawia się np w porządkach architektonicznych, budowlach na planie centralnym itp.)
Charakterystyczne dla renesansu formy architektoniczne: kolumny, tympanony, budowle na planach centralnych (są to wielokąty foremne- zwane inaczej figurami platońskimi), spiętrzenia porządków, kopuły,

4.Barokowy przepych polegał głównie na zastosowaniu bogactw form, znow pojawia się złoto; w każdym szczególe pojawia się dekoracja, ornamenty itp.
20 4 20