Odpowiedzi

2010-02-24T20:23:58+01:00
ŁUKASZ EWANGELISTA,

Święto - 18 października


Św. Łukasz był z zawodu lekarzem.Św. Łukasz nie należał do 72 uczniów Pana Jezusa, jak to sugeruje św. Epifaniusz. Nie należy go także utożsamiać z uczniem, który zetknął się z Panem Jezusem po zmartwychwstaniu w drodze do Emaus, jak to twierdzi św. Grzegorz I Wielki i Teofilakt.
1 5 1