Dopasuj znane miejsca do nazw geograficznych. jedna nazwa została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego miejsca.

1. The Amazon Jungle
2. The Alps
3. The Vistula
4. The Sahara
5. Waikiki
6. Great Britain
7. The Baltic
8. The Pacific
9. Etna
10. The Great Barrier
11.Kościeliska
12. Śniardwy

a. a volcano
b. an island
c. a beach
d. a desert
e. a lake
f. a river
g. mountains
h. a sea
i. a waterfall
j. an ocean
k. a valley
l. a coral reef
m. a rainforest

Dopasuj wyrazy, tak aby powstały poprawne zwroty. Wpisz je obok polskiego tłumaczenia.

greenhouse global natural air endangered traffic extinct carbon pollution dioxide species effect fumes disaster species warming

1. klęska żywiołowa __________________
2. zagrożone gatunki __________________
3. wymarłe gatunki ___________________
4. zanieczyszczenie powietrza ______________________
5. efekt cieplarniany _________________________
6. globalne ocieplenie __________________________
7. dwutlenek węgla ___________________________
8. spaliny samochodowe ___________________________

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T17:49:00+01:00
1. The Amazon Jungle- a rainforest

2. The Alps- mountains

3. The Vistula- a river

4. The Sahara- a deser

5. Waikiki- a beach

6. Great Britain- an island

7. The Baltich- sea

8. The Pacific- an ocean

9. Etna- a volcano

10. The Great Barrier- a coral reef

11. Kościeliska- a valley

12. Śniardwy- a lake
1. klęska żywiołowa -- Natural disasters
2. zagrożone gatunki -- Endangered
3. wymarłe gatunki -- extinct
4. zanieczyszczenie powietrza -- air pollution
5. efekt cieplarniany -- greenhouse effect
6. globalne ocieplenie -- calentamiento global
7. dwutlenek węgla-- carbon anhydride; carbon dioxide.
8. spaliny samochodowe -- nie wiem ;p
8 3 8