Aby położyć warstwę grubości 1mm na ścianie o powierzchni 1m² , potrzeba 1,6kg murarskiej zaprawy wyrównującej. Podłoga w łazience ma kształt kwadratu o boku 3,5m . Ile kg zaprawy potrzeba , aby pokryć trzy ściany tej łazienki do wysokości 2,5m warstwa o grubości 5mm ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T18:02:15+01:00
3*(3,5*2,5)=3*8,75=26,25m2 powierzchnia do pokrycia zaprawa
26,25m2*1,6=42kg
42kg*5mm=210kg
na pokrycie trzech ścian tej łazienki warstwą zaprawy wyrównującej potrzeba 210kg zaprawy.