Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T18:00:25+01:00
Program bal;
uses CRT;
var
i: integer;
begin
Clrscr;
for i := 1 to 20 do
if i mod 5 = 0 then
writeln(i,' jest podzielne przez 5.')
else
writeln(i,' nie jest podzielne przez 5.');
readln;
end.


Napisałem to w ten sposób, gdybyś miał jakieś reklamacje to pisz na PM i coś wymyślimy.
1 5 1